Extravert, Ambivert, Introvert op de werkvloer

adult-15814_1280Tegenwoordig lijkt het voor werkgevers de norm te zijn: De extraverte werknemer.

Er wordt van je verwacht dat je stevig in je schoenen staat, proactief bent, aanwezig bent, snel kan handelen en communicatief- en sociaal vaardig bent. Misschien ook niet gek in een tijd waarin het bij veel bedrijven draait om risico’s nemen, resultaten behalen en geld binnenhalen. Zaken waar extraverten goed in zijn. Zij zien namelijk de eindstreep en beloning voor zich. Ze nemen risico’s om deze te behalen. Terwijl introverten nadenken, voordat ze iets doen. Hierdoor zijn ze vaak ook risicomijdend.

Uit alle persoonlijkheidstesten die ik in mijn leven heb gemaakt, scoor ik op de dimensie Extraversie/Introversie van de Big Five precies in het midden. Met andere woorden: Ik ben Ambivert. Ongeveer 26% van de Westerse bevolking is introvert, ongeveer 50% is extravert en 24% is ambivert (bron: Intermediair).

Maar wat betekenen de termen Introvert en Extravert? Deze termen hebben te maken met de verschillende manieren waarop mensen van nature reageren op gebeurtenissen en omstandigheden (Theory of extraversion van Hans Eysenck en onderzoek van William Revelle).

Hieronder staan een aantal voorbeelden van verschillen tussen Introverten en Extraverten:

Extraverten: Denken en spreken tegelijkertijd.
Introverten: Denken (lang) voordat ze iets zeggen.

Extraverten: Zijn het liefst met meer taken tegelijkertijd bezig.
Introverten: Kunnen goed focussen op één gebied/taak.

Extraverten: Zien de eindstreep en beloning voor zich.
Introverten: Vermijden risicovolle situaties.

Extraverten: Kunnen snel interpreteren.
Introverten: Zullen voorzichtig interpreteren/nuanceren.

Extraverten: Hebben snel een mening, maar zijn er ook snel vanaf te brengen.
Introverten: Vormen langzaam een mening, maar houden er wel aan vast.

Bron: Marloes Bouwmeester

Sinds de TEDx ‘The power of Introverts’ van Susan Cain in 2012, is er steeds meer aandacht voor introverte mensen op de werkvloer. Door de jarenlange ‘norm’ dat je als werknemer extravert gedrag moet vertonen, is er een tegenbeweging ontstaan. Waarbij juist de kracht van introverte werknemers wordt benadrukt.

Een microbiologisch analist met een introverte persoonlijkheid kan op een laboratorium heel goed zijn in zijn werk. Hij is bijvoorbeeld precies, nauwkeurig, een doorzetter, gedisciplineerd, toegewijd, geduldig en kan goed analyseren. Belangrijke kwaliteiten voor een microbiologisch analist. Toch heb ik opdrachtgevers meegemaakt die een analist met een extraverte persoonlijkheid zochten. Voor de functie was dit niet nodig en als dit werd besproken, konden ze ook lastig aangeven waarom deze kenmerken voor de vacature belangrijk waren.

Persoonlijk vind ik dat we vooral de krachten van werknemers moeten gebruiken, in plaats van voornamelijk de zwaktes proberen te verbeteren of hen te laten conformeren aan in dit geval de norm van ‘De extraverte medewerker’. Natuurlijk is het goed om je als introvert te ontwikkelen en bijvoorbeeld assertiever of zichtbaarder te worden. Het mag echter niet zo zijn, dat je als introvert verplicht bent om jezelf te verloochenen en jezelf als extravert voor te doen. Waarschijnlijk is dit niet vol te houden en waarschijnlijk ben je er ook niet goed in. Beter is het om je kwaliteiten als introvert in te zetten. Belangrijk hiervoor is dat de werkgevers de kwaliteiten van introverte medewerkers erkennen en waarderen.

Deze tekst is in aangepaste vorm tevens te lezen op de Metro-website!

5 gedachten over “Extravert, Ambivert, Introvert op de werkvloer

  1. Goed artikel! Ik ben zelf altijd heel introvert geweest en ondanks dat ik wel minder teruggetrokken ben dan vroeger, schaar ik mezelf nog steeds onder deze categorie. En dat is op de werkvloer vaak best lastig. De mensen die het hardst schreeuwen krijgen toch vaak hun zin en ik heb het idee dat het extravert zijn ook steeds vaker als norm gehanteerd wordt. Voor mij is het in elk geval niet te doen om mezelf op die manier voor te doen. Zou inderdaad ook niet nodig moeten zijn.

  2. Een interessant artikel dat oproept om verder na te denken. Apart dat men een mens nog altijd in hokjes probeert te plaatsen. Ik zou niet weten waar ik in de big five scoor al zie ik me meer als ambivert. Ik ben filosofisch van aard en dat zorgt dat ik al snel het label krijg opgeplakt van introvert, al ben ik in mijn handelen vaak extravert. Een manager typeerde mij eens als een extraverte introvert. “So what’s in a name”

    Het belangrijkste uit dit artikel is voor mij de zinsnede “Persoonlijk vind ik dat we vooral de krachten van werknemers moeten gebruiken, in plaats van voornamelijk de zwaktes proberen te verbeteren”. De kunst van een organisatie is het om op zoek te gaan naar de kracht van een medewerker en ook de bereidwilligheid tonen om daar in te investeren. Een aanname beleid waarin men probeert de juiste karaktereigenschap bij voorbaat te selecteren lijkt me vanuit het oogpunt van een organisatie begrijpelijk maar ook naïef. Mensen proberen in te schatten is vaak subjectief en het is maar vaak de vraag of de aanname waarop een medewerker tijdens de selectie wordt getypeerd als zijnde introvert/extravert ook wel de juiste is.

    Als laatste wil ik nog reageren op de stelling “Introvert, Extravert en Ambivert. Deze termen hebben te maken met de verschillende manieren waarop mensen van nature reageren op gebeurtenissen en omstandigheden.” Ik zou wel eens weten of er bij een werkomgeving überhaupt wel sprake is van een omgeving waarin men laat zien hoe men van nature reageert. Iedere organisatie heeft volgens mij zijn eigen cultuur en prestatienormen dus probeert een medewerker zich normaliter hierin aan te passen en laat daardoor eerder geconditioneerd gedrag zien. Ook spelen aspecten als, hoe veilig voelt een medewerker, een rol. Kan een medewerker dan wel zijn eigen natuurlijke ik laten zien als hij al weet wat hij is, introvert dan wel extravert?

    Echter blijft de kern van dit artikel overeind staan, gebruik de kracht van een medewerker en verbeter niet de zwaktes. Dit geldt ook voor de introverte onder ons.

  3. Leuk stuk Mira! Zelf werk ik veel met Insights, een kleurenmethodiek om persoonlijkheidsvoorkeuren inzichtelijk te maken. Introversie en extraversie is ook 1 van de dimensies. Mooi ook dat je de term ambivert gebruikt/hebt bedacht, ik voeg hem toe aan mijn rugzak! Ik ben daarentegen erg blij met mijn uitgesproken extraverte voorkeur (ter nuance, ik ben niet extravert, het is mijn voorkeur). En gelukkig zijn er genoeg momenten in de dag of week dat ik ook mijn introverte kant aan kan zetten 🙂

Geef een reactie