Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Van mijn lezers verwacht ik dat ze respectvol naar anderen zijn. Ik behoud me het recht voor om reacties van lezers te verwijderen, die zich hier niet aan houden.

Copyright

De teksten en afbeeldingen op deze site zijn mijn eigendom, tenzij anders vermeld. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen, liggen bij mij. Herpublicatie en herprint van mijn teksten is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van mij.

Ik maak gebruik van rechtenvrije foto’s afkomstig van Pixabay.

Vrijwaring aansprakelijkheid

Ik streef ernaar dat mijn teksten inhoudelijk juist zijn. Echter kan het voorkomen dat de informatie die ik hier publiceer, onvolledig of onjuist is. Ik zal dan de nodige inspanningen verrichten om dit te corrigeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de eerder genoemde onvolledige of onjuiste informatie.

Ik ben niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Ik behoud mij het recht om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te veranderen of te verwijderen. Ook mag ik het thema van mijn blog veranderen, mijn blog sluiten, mijn blog verkopen of de gebruikersvoorwaarden veranderen.

Ik ben niet verantwoordelijk voor content van websites waarnaar ik verwijs.

Privacy Statement

Ik zal geen persoonlijke- of contactgegevens doorverkopen aan derden. Ook zal ik deze gegevens niet op spamlijsten plaatsen. Echter ben ik niet verantwoordelijk voor zaken met betrekking tot privacy van eventuele adverteerders.

Adverteerders en sponsors

Ik ben niet aansprakelijk voor acties van eventuele adverteerders en/of sponsors. Deelname aan acties van derden is op eigen risico. Bij klachten en/of andere problemen dien je zelf contact op te nemen met de aanbiedende partij.